incexpert
01_inc_logo
obrazok
Vitajte!
IncExpert prináša spojenie technických, finančných a právnych znalostí v oblasti poistenia, v sprostredkovaní a profesionálnej správe podnikateľského poistenia, vrátane zastupovania pri vybavovaní nárokov poistného plnenia z poistných udalostí. IncExpert tiež ponúka profesionálne zastúpenie pri uplatnení nárokov na plnenie z poistných udalostí vo vzťahu k akejkoľvek poisťovni.

V súdnoznaleckých expertízach prináša IncExpert špecializáciu najmä na analýzu dopravných nehôd a na problematiku poistných podvodov.
index_bottom