incexpert
04_jazdit_bezp
04_obrazok_big
Analýza dopravných nehôd
Som absolventom Strojníckej fakulty SVŠT v Bratislave. Štúdium som ukončil v roku 1990 so špecializáciou Motorové vozidlá. V rokoch 1991 – 1993 som študoval v postgraduálnom štúdiu súdneho inžinierstva na ÚSI VŠDS v Žiline. Znalcom pre odbor Doprava cestná som bol menovaný Krajským súdom v Banskej Bystrici v roku 1993. V rokoch 1997 – 2004 som pôsobil ako člen poradného orgánu pre odbor Doprava cestná pri Krajskom súde v Žiline. V roku 2004 som absolvoval jednoročné postgraduálne štúdium právneho minima na PF UK v Bratislave. V rokoch 2004 – 2009 som študoval v doktorskom študijnom programe na FSI VUT a ÚSI VUT v Brne.

Analýze dopravných nehôd sa systematicky venujem od roku 1995. Analyzoval som už viac ako 1 000 dopravných nehôd.

Som autorom dvoch metód; publikoval som na niekoľkých konferenciách ExFoS a seminári v ČR (Brno, Prostějov, Mikulov), tiež na lekárskej konferencii v Martine (doposiaľ spolu 14 príspevkov). Autorsky som sa podieľal na obsiahlom článku o poistných podvodoch, publikovanom v časopise Soudní inženýrství (2006), spoluautorsky som prispel tiež do DVD publikácie praktických príkladov pre znalcov (2006). Ďalšie moje články v karentovanom časopise Soudní inženýrství, boli publikované v rokoch 2011 (1/2011) a 2020 (4/2020). V roku 2020 vyšla moja e-kniha Skúsme jazdiť bezpečne (vydalo CERM Akademické nakladatelství, Brno).

V súdnoznaleckých expertízach sa špecializujem na analýzu dopravných nehôd a problematiku poistných podvodov. Spracovávam taktiež posudky k technickému stavu, príčinám porúch a k odhadu hodnoty vozidiel.