incexpert
Partneri
02a_alianz_logo
02_b_uniqua_logo
poistenie
Poistenie
V oblasti poistenia pôsobím od roku 1995. Od začiatku roku 2000 pôsobím ako samostatný maklér s povolením Ministerstva financií SR a neskôr Úradu pre finančný trh. Po zmene legislatívy a dozorného orgánu som od roku 2006 pôsobil ako poisťovací agent s povolením Národnej banky Slovenska a od začiatku roku 2010 pôsobím ako samostatný finančný agent. V roku 2008 mi NBS udelila osvedčenie o úspešnom absolvovaní odbornej skúšky pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti. V roku 2011 som v Inštitúte bankového vzdelávania NBS absolvoval osobitné finančné vzdelávanie a v zmysle zákona opätovne aj odbornú skúšku sprostredkovateľa poistenia, s osvedčením pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti. Moje aktuálne osvedčenie o skúške odbornej spôsobilosti sprostredkovateľa poistenia pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti, je platné do roku 2023.

V oblasti poistenia sa špecializujem na malé a stredne veľké spoločnosti (s počtom zamestnancov do 100), pre ktoré poskytujem sprostredkovanie a profesionálnu správu ich podnikateľského poistenia, vrátane ich zastupovania pri vybavovaní nárokov poistného plnenia z poistných udalostí.

Ing. Michal Furík – samostatný finančný agent s registráciou NBS; Číslo povolenia: UDK-038/2006/PAGF