+421910926850

Riešenia vašich problémov

Michal Furík

Michal Furík

Analýza dopravných nehôd

Som absolventom STU v Bratislave, kde som vyštudoval špecializáciu Motorové vozidlá; štúdium som ukončil v roku 1990. Súdne inžinierstvo som študoval na ÚSI VŠDS v Žiline, v rokoch 1991 - 1993. Znalcom v odbore Doprava cestná som bol menovaný na konci roku 1993. 

V rokoch 1997 - 2004 som pôsobil ako člen poradného orgánu pre odbor Doprava cestná, zriadeného pri Krajskom súde v Žiline.

V roku 2004 som absolvoval jednoročné štúdium právneho minima na PF UK v Bratislave. V rokoch 2004 - 2009, som študoval v doktorskom študijnom programe na FSI a ÚSI VUT v Brne. 

Analýze cestných dopravných nehôd sa systematicky venujem od roku 1995, pričom doposiaľ som analyzoval viac, ako 1 000 dopravných nehôd.

Som autorom dvoch metód. Publikoval som na odborných konferenciách v ČR (doposiaľ spolu 14 príspevkov). Autorsky som sa podieľal na obsiahlom článku o poistných podvodoch publikovanom v časopise SOUDNÍ INŽENÝRSTVÍ (2006), v ktorom som doposiaľ publikoval spolu štyri články (+ 2011, 2020 a 2022). Prispel som tiež do DVD publikácie praktických príkladov pre znalcov (2006).

V posledne publikovanom článku v časopise SOUDNÍ INŽENÝRSTVÍ (2022), som  sa zaoberal podstatou technickej príčiny cestnej dopravnej nehody, spolu s jej všeobecnou definíciou.

  • Navigation Map A line styled icon from Orion Icon Library.

    E-kniha

    V roku 2020 bola vydaná moja E-kniha Skúsme jazdiť bezpečne Vydalo: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., Brno

Michal Furík

Poistenie a poistné udalosti

V oblasti poistenia pôsobím od roku 1995. Od začiatku roku 2000, som pôsobil ako samostatný maklér, neskôr ako poisťovací agent a po zmene zákona od roku 2008 ako samostatný finančný agent s povolením, udeleným Národnou bankou Slovenska. Pravidelne absolvujem finančné vzdelávanie v Inštitúte bankového vzdelávania NBS. Moje aktuálne osvedčenie o skúške odbornej spôsobilosti pre vyšší stupeň, je platné do roku 2023.

V oblasti poistenia sa špecializujem na malé a stredne veľké spoločnosti (s počtom zamestnancov do 100), pre ktoré poskytujem sprostredkovanie a profesionálnu správu ich podnikateľského poistenia, vrátane ich zastupovania pri vybavovaní nárokov poistného plnenia z poistných udalostí. 

  • Man A line styled icon from Orion Icon Library.

    Samostatný finančný agent

    Číslo povolenia: UDK-38/2006/PAGF

Michal Furík

Kontakt

Telefón

+421 910 926 850

+421 43 3240 278

Fakturačné údaje

Ing. Michal Furík

Majerná 21, 036 01 Martin

IČO: 37135988; DIČ: 1021917490

e-mail

michal.furik@incexpert.sk